Get Adobe Flash player

สาระน่ารู้

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

1. ทุนวิจัย AgreenSkills and AgreenSkills+ Postdoctoral Research Fellowships
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2557-2558 ณ Fukui Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น
3. โครงการศึกษาภาคฤดูร้อน International Summer School ประจำปี 2557 ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน
4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2557 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

 

หากสนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

http://www.intaff.ku.ac.th/Admin/WBfund/list_funds.php

 

กองวิเทศสัมพันธ์

 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโดยตรงที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในเวลาราชการ

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับตอบคำถามใดๆ ทางอีเมล์และโทรศัพท์

-- 
International Affairs Division
Kasetsart University

E-mail : fro@ku.ac.th
Tel : 66 2 942 8173
Fax : 66 2 942 8170

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมวิชาการเกษตร

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมวิชาการเกษตร

ตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-26 พ.ค. 57

ตามรายละเอียดเอกสารแนบ  รับสมัครข้าราชการกรมวิชาการเกษตร

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศส

คุณสมบัติ

-เพศชาย

– เพิ่งสำเร็จการศึกษา  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศส ออฟฟิตใน ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม

-หน้าที่ ทำงานกึ่งผู้ช่วยกึ่งเลขา เช่น ขับรถ ติดต่องาน ล่าม เป็นต้น
– เงินเดือน 20,000++

– ต้องมีใบขับขี่ ขับรถดีและคล่อง
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ( หากพูดฝรั่งเศสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สวัสดิการตามมาตราฐาน
หมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศสคนนี้ นิสัยดี ใจดีค่ะ

ท่านใครสนใจส่ง CV มาด่วนที่

คุณสาวิตรี savitree.ird@gmail.com

ทุน 2014 Korean Government Scholarship Program

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

  1. ทุน 2014 Korean Government Scholarship Program
  2. ทุนระดับบัณฑิตศึกษาจาก SEARCA ปีการศึกษา 2015-2016

ทุนการศึกษา Southern Taiwan University of Science and Technology

หากสนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

http://www.intaff.ku.ac.th/Admin/WBfund/list_funds.php

 

กองวิเทศสัมพันธ์

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโดยตรงที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในเวลาราชการ

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับตอบคำถามใดๆ ทางอีเมล์และโทรศัพท์

International Affairs Division
Kasetsart University

E-mail : fro@ku.ac.th
Tel : 66 2 942 8173
Fax : 66 2 942 8170

ทุนการศึกษาและทุวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships)

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อปริญญาโท และทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

โดยรับสมัครในเดือนเมษายน 2557-30 มิ.ย.2557

FTCT101AH4N2

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนิสิตผุ้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการมหาวทิยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนิสิตผุ้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการมหาวทิยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

ดังเอกสารแนบ

VWIE0K10OPJ7                                                                                                               

การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท

งานการศึกษาขอแจ้งประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท

ดังเอกสารแนบ

ZDAM0P0YRZF9

โครงการให้ความช่วยเหลือสำหรับนิสิตที่เป็นบุตรของชาวนาที่ได้รับความเดือนร้อน จากโครงการรับจำนำข้าว

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือสำหรับนิสิตที่เป็นบุตรของชาวนาที่ได้รับความเดือนร้อน จากโครงการรับจำนำข้าว
ฝ่ายกิจการนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จึงขอความอนุเคราะห์ภาควิชา..และสาขาวิชา… เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้นิสิตทราบ โดย
นิสิตสามารถขอรับแบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์กองกิจการนิสิต บางเขน http://www.sa.ku.ac.th/ และนิสิตสามารถส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เท่านั้น

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทักษะการเซตแมลงโครงการเตรียมความพร้อมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32

   

 

    

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

  1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
  2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
  3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
  4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
  5. ทุนศึกษ Endeavour Scholarships and Fellowships ประจำปี 2558 ของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558

 

หากสนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

http://www.intaff.ku.ac.th/Admin/WBfund/list_funds.php

 

กองวิเทศสัมพันธ์

 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโดยตรงที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในเวลาราชการ

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับตอบคำถามใดๆ ทางอีเมล์และโทรศัพท์

--
International Affairs Division
Kasetsart University

E-mail : fro@ku.ac.th
Tel : 66 2 942 8173
Fax : 66 2 942 8170