Get Adobe Flash player

กิจกรรมนิสิต

นิสิตที่ได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

1. นายนนท์ แสวงแก้ว GPA 3.71

2. นายปรัตถกร องค์ศิริมงคล GPA 3.85

3. นางสาวกุลธิดา มั่นทอง GPA 3.68

4. นายร้อยโท นกน้อย GPA 3.86

5. นางสาวจรัสพร บุญสมร GPA 3.62

 

 

 

กิจกรรมประดิษฐ์ PAPER MACHE นิสิตชั้นปีที่ 4

 

170136170135

 

 

 

 

1701371701383660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการคัดเลือกลายปักเสื้อทริป (โครงการศึกษานิเวศวิทยาของแมลง) 

ผลการคัดเลือกแบบลายปักเสื้อทริป (โครงการศึกษานิเวศวิทยาของแมลง)ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ผู้ชนะเลิศการโหวตได้แก่ แบบลายปักที่ 5 (ทั้งด้านหน้า-ด้านหลังของเสื้อ)

shirt trip entom 2015 front shirt trip entom 2015 back

การคัดเลือกตัวแทนนิสิตเพื่อแข่งขันทักษาการเซตแมลงในกีฬาสี่จอบครั้งที่ 33

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดการคัดเลือกตัวแทนนิสิตเพื่อแข่งขันทักษะการเซตแมลงในกีฬาสี่จอบครั้งที่ 33 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2558 โดยได้จัดการคัดเลือกตัวแทนนิสิตภายในภาควิชาฯ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ผลการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและได้เป็นตัวแทนนิสิตเข้าแข่งขันทักษะการเซตแมลง ได้แก่ นางสาวเนตรนภา โพธ์ศรีทอง นิสิตชั้นปี 4

11879715_697321010411604_1668147674_o11879731_697320883744950_2011920484_o11939244_697320953744943_194066001_o11895373_697320837078288_1716912654_o

11938850_697321380411567_789581527_n11903489_697321317078240_1892170589_n11880278_697321327078239_897315684_n11798340_697321203744918_477274127_n11880188_697321173744921_214890305_n11880481_697321093744929_937087934_n