Get Adobe Flash player

โครงการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชากีฏวิทยา จัดโครงการปฐมนิเทศ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เวลา 9.00-12.00 น. โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกศล เจริญสม และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม ร่วมงานและกล่าวให้โอวาทแก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีของภาควิชาฯ

 

 

   

 

โครงการถนนสายอาชีพ

ภาควิชากีฏวิทยาจัดงาน”ถนนสายอาชีพ”เพื่อแนะนำแนวทางประกอบอาชีพให้กับนิสิตปริญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียน 3112 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจากนิสิตเก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตปัจจุบัน

วิทยากร(จากซ้ายไปขวา) :
1.คุณปัญจะ ประสงค์ทรัพย์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร
2.คุณรุ่งฤดี จงสืบศักดํ ตำแหน่ง ผู้จัดการ-เคมีเกษตร บริษัทBASF(Thai)Ltd.
3.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา
4.คุณวลัยลักษณ์ เดชณัฐวุฒิ ตำแหน่ง Manager, Medical Sales-Nationwind บริษัทดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5.สมศักดิ์ สมานวงศ์ ตำแหน่ง Technology Transfer Leader for Aswan บริษัท DowDuPont

 

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

ในวันที่ 19 กันยายน 2560 คณาจารย์และบุคลากรภาควิชากีฏวิทยา ร่วมเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้แก่ ผศ.ดร. อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ โดยมี รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต

กิจกรรมปฐมนิเทศและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ภาควิชากีฏวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและไหว้ครู เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ภาควิชาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปริญญาตรี นิสิตบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าได้เข้าร่วมเพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยหัวหน้าภาควิชาฯ ได้แนะนำคณาจารย์ หลักสูตรฯ และกิจกรรมของภาควิชาฯ ให้กับนิสิตใหม่ ในโอกาสนี้ได้ให้รุ่นพี่ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นพี่ที่จบการศึกษาปัจจุบันทำงานแล้ว และนิสตปัจจุบันที่ได้รับเหรียญเรียนดี แบ่งปันประสบการณ์ การศึกษาและการทำงานให้กับนิสิตใหม่ของภาควิชาฯ ด้วย

ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร

ภาควิชากีฏวิทยาได้จัดนิทรรศการณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงที่มีประโยชน์และให้โทษ แก่นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.) ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 3118 และ 3127  โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงพาหะนำโรค การเพาะเลี้ยงแมลงวันลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายขยะมูลฝอยและเพื่อนำไปผลิตเป็นโปรตีนเลี้ยงสัตว์ และแมลงอุตสาหกรรมได้แก่ผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมและผึ้ง

The Training Course: Good Agricultural Practices for Rice Production

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ผศ. ดร. อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ เป็นวิทยากร อบรมเรื่องแมลงศัตรูในนาข้าว ให้แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม  The Training Course on Environmental-Friendly Rice Production for CARD Countries: Good Agricultural Practices for Rice Production , June 1-August 10, 2016 at Kasetsart University Kamphaeng Sean Campus ณ ห้องปฏิบัติการ 3118 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษคร กำแพงแสน

 

Rice training 10532 10529 10528 10526 10525 10524 10523 10522 10521 10520 10519

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียน ภาควิชากีฏวิทยา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

14021693_10209738375231472_137055426678308182_n 14022338_10209738376631507_1147912836731785264_n 14034989_10209738382551655_6680676077177529032_n 14054085_10209738377631532_4484436632477684045_n 14054167_10209738384991716_1068484224048498533_n 14079694_10209738371551380_1648518609322402863_n 14079696_10209738378391551_3345213205063594327_n 14089211_10209738374591456_4454953806534153782_n 14102185_10209738373991441_7648904742706569027_n 14102756_10209738379591581_2401556739770975829_n 14141567_10209738385831737_9036187843854697214_n 14141588_10209738375511479_5439712121046207335_n

พิธีไหว้ครู

14022108_10209739181931639_6488550318820638127_n 14022308_10209739188331799_8253065819924609232_n 14034872_10209739183731684_2830548391348566884_n 14045604_10209739186811761_3856227074622574605_n 14051809_10209739189331824_144270300960051697_n 14054248_10209739184731709_4810678658815798892_n 14054946_10209739186011741_4048346491931375374_n 14055019_10209739187411776_7246276468706267602_n 14064272_10209739692424401_3925610618433484938_n 14068092_10209739692984415_1337157574880570177_n  14089159_10209739181491628_2536187267695880210_n 14095991_10209739188851812_5020292589123065344_n 14100542_10209739182931664_801089594067379218_n 14102651_10209739179731584_5721242528208480098_n  14141635_10209739692064392_5436798090860559974_n14080034_10209739182411651_6771257652554294678_n

A BUG’S LIFE 2016

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “ความมหัศจรรย์ของโลกแห่งแมลง” โดยมีดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ เป็นตัวแทนหัวหน้าภาควิชาฯ เปิดงานร่วมกับคุณจรัญ ผู้พัฒน์ ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค วันที่ 12-21 สิงหาคม 2559

 

เปิดงาน 9356 9353 9352 9345 9344 9378   9358

9367   9369 9368

93789359

โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยความรู้คิดและการวิเคราะห์เชิงระบบ

ภาควิชากีฏวิทยาจัดโครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยความรู้คิดและการวิเคราห์เชิงระบบ “การพัฒนาสมรรถนะด้านความคิดและการวิเคราะห์เชิงระบบ” ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 36 คน

 

20160430_115429 20160430_115615 20160501_093107(0) 20160501_093254 20160501_093224 20160501_093213 20160430_115318 20160501_114714 20160501_11454820160501_114511

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ) (รอบสอง)

สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 10 มิถุนายน 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.grad.ku.ac.th/app59_2/