Get Adobe Flash player

โครงการถนนสายอาชีพ

ภาควิชากีฏวิทยาจัดงาน”ถนนสายอาชีพ”เพื่อแนะนำแนวทางประกอบอาชีพให้กับนิสิตปริญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียน 3112 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจากนิสิตเก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตปัจจุบัน

วิทยากร(จากซ้ายไปขวา) :
1.คุณปัญจะ ประสงค์ทรัพย์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร
2.คุณรุ่งฤดี จงสืบศักดํ ตำแหน่ง ผู้จัดการ-เคมีเกษตร บริษัทBASF(Thai)Ltd.
3.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา
4.คุณวลัยลักษณ์ เดชณัฐวุฒิ ตำแหน่ง Manager, Medical Sales-Nationwind บริษัทดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
5.สมศักดิ์ สมานวงศ์ ตำแหน่ง Technology Transfer Leader for Aswan บริษัท DowDuPont