Get Adobe Flash player

A BUG’S LIFE 2016

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “ความมหัศจรรย์ของโลกแห่งแมลง” โดยมีดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ เป็นตัวแทนหัวหน้าภาควิชาฯ เปิดงานร่วมกับคุณจรัญ ผู้พัฒน์ ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค วันที่ 12-21 สิงหาคม 2559

 

เปิดงาน 9356 9353 9352 9345 9344 9378   9358

9367   9369 9368

93789359