Get Adobe Flash player

โครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยความรู้คิดและการวิเคราะห์เชิงระบบ

ภาควิชากีฏวิทยาจัดโครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยความรู้คิดและการวิเคราห์เชิงระบบ “การพัฒนาสมรรถนะด้านความคิดและการวิเคราะห์เชิงระบบ” ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 36 คน

 

20160430_115429 20160430_115615 20160501_093107(0) 20160501_093254 20160501_093224 20160501_093213 20160430_115318 20160501_114714 20160501_11454820160501_114511