Get Adobe Flash player

หนังสือแนะนำ

ปกหนังสือผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน

หนังสือ: ผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว  อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

จัดทำโดย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ราคา 250 บาท

 

 

ปกหนังสือด้วงสวยงามในประเทศไทย เล่ม ๑

หนังสือ: ด้วงสวยงามในประเทศไทย เล่ม 1

ผู้แต่ง: ดร. สุขสวัสดิ์ พลพินิจ อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดทำโดย: ดร. สุขสวัสดิ์ พลพินิจ

ราคา 650 บาท

 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับสมัครนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ชั้นปีที่ 2 – 3 สมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน

เปิดรับสมัครนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ชั้นปีที่ 2 – 3 สมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่
1. University of Tsukuba (UT) สมัครภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2. Hiroshima University (HU) สมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
3. Ibaraki University (IU) สมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
4. Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) สมัครภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

โดยประชาสัมพันธ์ถึงนิสิต เพื่อส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประกาศปี AIMS 2558

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์งานวิจัยในรายวิชาพื้นฐานการวิจัยด้านกีฏวิทยา

ขอเชิญอาจารย์,นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อเรื่อง

Production of flame retardant silk fabrics with grafting technique

โดย Prof. Dr.  Masuhiro Tsukada

นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจาก Shinshu University ประเทศญี่่ปุ่น

 

ในวันพุธที่ 4  กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา 9.00-10.30 น.

ณ ห้อง 3104 ชั้น ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2558-2559 จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2558-2559 จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

LKII920V7AM7

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน 1 อัตรา

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ใน ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน

งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 32 เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน KNOWLEDGE OF THE LAND คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

logo-4jobb-32-re

กิจกรรมการแข่งขัน ประเภทกีฬาทักษะ การเซตแมลง Skill-06 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่จัดการแข่งขัน ห้องปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยา (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.agri.kps.ku.ac.th/4jobb32/)

 

IMG_0071 IMG_0085 IMG_0089 IMG_0099IMG_0413IMG_0103IMG_0137 IMG_0104 IMG_0105 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108IMG_0123IMG_0110 IMG_0114IMG_0043IMG_0116 IMG_0118

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก 12 สถาบัน

IMG_0275IMG_0268IMG_0270 IMG_0266 IMG_0260 IMG_0259 IMG_0258 IMG_0254 IMG_0253 IMG_0278 IMG_0277 IMG_0279

 

 

 

 

ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ระบบประเมินการเรียนการสอน ได้ขยายเวลาการประเมิน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป

จึงขอความร่วมมือนิสิต/อาจารย์ทุกท่านเข้าใช้ระบบประเมินการสอน ตามวันเวลาดังกล่าว
https://eassess.ku.ac.th/index-2.php