Get Adobe Flash player

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2558-2559 จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2558-2559 จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

LKII920V7AM7

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน 1 อัตรา

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ใน ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน

งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 32 เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน KNOWLEDGE OF THE LAND คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

logo-4jobb-32-re

กิจกรรมการแข่งขัน ประเภทกีฬาทักษะ การเซตแมลง Skill-06 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่จัดการแข่งขัน ห้องปฏิบัติการภาควิชากีฏวิทยา (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.agri.kps.ku.ac.th/4jobb32/)

 

IMG_0071 IMG_0085 IMG_0089 IMG_0099IMG_0413IMG_0103IMG_0137 IMG_0104 IMG_0105 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108IMG_0123IMG_0110 IMG_0114IMG_0043IMG_0116 IMG_0118

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก 12 สถาบัน

IMG_0275IMG_0268IMG_0270 IMG_0266 IMG_0260 IMG_0259 IMG_0258 IMG_0254 IMG_0253 IMG_0278 IMG_0277 IMG_0279

 

 

 

 

ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ระบบประเมินการเรียนการสอน ได้ขยายเวลาการประเมิน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป

จึงขอความร่วมมือนิสิต/อาจารย์ทุกท่านเข้าใช้ระบบประเมินการสอน ตามวันเวลาดังกล่าว
https://eassess.ku.ac.th/index-2.php